iCasina.com - Encyklopedie hazardu
Úvod 3coolin blog 3coolin: Největší mýty a omyly,…
Zoom - A Zoom +
  od  Marek Mráz  |  89

3coolin: Největší mýty a omyly, kterými trpí hráči rulety

ruletove_myty.jpg

Patříte-li mezi ty, kteří stále věří, že na ruletě lze dlouhodobě vyhrávat, následující článek asi nechcete číst. Pokud se ale chcete seznámit se skutečností, pak právě tyto řádky vám otevřou oči. Půjdete dlouhou a bolestivou cestou. To, co si přečtete, se vám nebude líbit. Ale možná právě vy budete patřit k těm šťastným, kteří prozřou.

Mýtů a omylů, se kterými se u hazardních her můžete setkat je mnoho. Proto je článek také tak obsáhlý. Na druhou stranu jsem sesbíral všechny největší nesmysly, se kterými se na internetu můžete setkat. Všechno zde tedy máte na jednom místě. 

Klikni pro: Kulička má paměť | Střídající se sekvence | Mýtus o neférovosti | Na "férové" ruletě by to fungovalo | Cvičná hra vs. Hra o peníze | Software nechává ze začátku vyhrát | Vítězí skromní a trpělivý

1) Kulička má paměť

Tak by mohlo znít shrnutí asi nejčastějšího mýtu, kolem kterého se točí všechny ruletové systémy. Obecně se dostal do povědomí název – Základní hráčský omyl (gambler‘s fallacy). Ale bohužel! Kulička žádnou paměť nemá! Výsledky předešlých spinů žádným způsobem neovlivňují spiny další. Pravděpodobnost každého hodu je vždy naprosto stejná! 

Je mi jasné, že takto stroze napsaná fakta drtivé většině z vás „věřících“* nebudou stačit. Vzhledem k tomu, že nám chodí spousta mailů, které vždy nějakým způsobem modifikují již známé systémy, pokusím se vše vysvětlit detailně a jednou provždy.

Základní hráčský omyl - Gambler's Fallacy

Představte si, že kulička v ruletě padla už 7x na černou barvu. Myslíte si, že následující hod je pravděpodobnější, že padne barva červená? Ne, samozřejmě že není! Pravděpodobnost, že padne černá je pořád stejná. Pokud se domníváte opak, pak právě vám v kasinu budou říkat Pane a s pitím za vámi posílat ty nejhezčí servírky. Jestli si vážně myslíte tohle, potřebujete číst dál

Opakuji, že pravděpodobnost každého spinu je stejná! Abyste tohle pochopili, stačí znát jen základní matematiku a pojem pravděpodobnost.

Pravděpodobnost udává, jaká je šance, že se stane určitý jev. 

Existují tři způsoby, jak pravděpodobnost vyjádřit. Řekněme, že máte pět krabic a v jedné je 100,000Kč. Jakou máte šanci, že vyberete právě tuto krabici? Lze to říci i takto: v jednom z pěti případů vyberete právě onu výherní krabici. Zápis může být pomocí zlomku, desetinného čísla či procenta. 

 • 1/5
 • 0,2
 • 20%

Všechny tyto tři zápisy říkají naprosto to samé, akorát rozdílným způsobem. Všimněte si také, že tato čísla lze velice snadno konvertovat. K číslu 0,2 se dostanete jednoduše, když na kalkulačce vydělíte 1:5. A k 20% pak vynásobením výsledku číslem 100. 

Číslo 1 udává stoprocentní šanci, že se něco stane - nejedná se tedy ani tak o šanci, jako řekněme o jistotu :). Naopak něco, co se s určitostí nestane, má pravděpodobnostní hodnotu 0. Tedy čím větší číslo, tím větší šance, že jev skutečně nastane a naopak. 

Doteďka velice snadné a kupodivu to tak bude i nadále. Jen nesmíte zůstat zabednění!

Nyní se podívejme na výpočet pravděpodobnosti jevu opakovaného – tedy, že se nějaká událost bude Xkrát opakovat. Pro jednoduchost použijeme klasický příklad s korunou: hlava nebo orel. Že padne hlava je pravděpodobnost ½ , nebo 0,5 či taky 50%. Ale jaká je šance, že padne hlava dvakrát za sebou? Abychom tohle zjistili, jednoduše vynásobíme pravděpodobnosti obou jevů a dostaneme výsledek.

½ * ½ = ¼

Další způsob jak vyjádřit výsledek je 25% či 0,25. 

Takže teď se pojďme podívat, jaká je pravděpodobnost, že padne hlava dokonce desetkrát za sebou. 

½ * ½ * ½ * ½ * ½ * ½ * ½ * ½ * ½ * ½ = 1/1024  

Takže opravdu velice nízká šance. A právě zde se dostáváme k hráčskému omylu! Představte si, že jste hodily mincí 9x za sebou a kupodivu padla devětkrát právě hlava. Právě z tohoto případu mnoho hráčů usoudí, že aby padla i po desáté, je pravděpodobnost oněch 1/1024, což je opravdu malá šance. 

Podívejme se na výpočet ale ještě jednou, tak velice snadno zjistíte chybu v takovém uvažování. 

Z obrázku je patrné, že absolutně každý hod je pravděpodobnost naprosto stejná. Nezáleží, který si vybereme. Můžete si taktéž všimnout, že porovnáváte-li opakované jevy, musíte se na to dívat celkově - pravděpodobnost takto složeného jevu, se opět počítá násobením jednotlivých šancí.

Na situaci desátého hodu se lze podívat i následujícím způsobem, který bude ještě průkaznější.

Jakmile jednou hodíte mincí a dostanete výsledek, už nemůžete kalkulovat s 50% pravděpodobností, ale se stoprocentní! Opět je úplně jedno, který hod si zvolíte, pokud už víte, jak dopadl. V takovém případě tedy počítáte s jistotou, jinými slovy násobíte jedničky, takže výsledek bude opět 1 , tedy 100% a je úplně jedno, kolik hodů už máte za sebou.

2) Střídající sekvence

Spousta vašich dotazů se týkala i úpravě jakýchsi sekvencí - např. třístěnný martingale. Všechny tyto modifikace jsou ale jen psychologickým omámením hráče, ne rulety! To lze krásně odvodit právě z předešlého vysvětlení a názorných obrázků.

Vůbec nezáleží na tom, jakou sekvenci výsledků si zvolíte. Je tedy úplně jedno, jestli chcete, aby pětkrát za sebou padla hlava, nebo vymyslíte kombinaci, kde se bude střídat s orlem. Pro jistotu si to raději názorně ukážeme:

Vámi zvolená kombinace pěti hodů bude vypadat např. takto - bude se střídat hlava s orlem:

 • 1. hod - hlava - pravděpodobnost 50%
 • 2. hod - orel - pravděpodobnost 50%
 • 3. hod - hlava - pravděpodobnost 50%
 • 4. hod - orel - pravděpodobnost 50%
 • 5. hod - hlava - pravděpodobnost 50%

Každý hod, ať už hlava nebo orel, je pravděpodobnost vždy jen 50%! Mince nemá paměť ani vědomí! Je tedy úplně jedno, jakou sekvenci má před sebou! Pravděpodobnost se tedy i v tomto případě počítá úplně stejně, jak už jsme si vysvětlili! 

Na základě tohoto faktu, můžete pohřbít naprosto každý systém předem - co se jeho dlouhodobé výdělečnosti týče. Nic z toho, jsme si ani nemuseli vysvětlovat. Stačí jen selský rozum - uvědomit si, že každý spin v ruletě má stejnou pravděpodobnost a že výplatní poměry neodpovídají skutečným šancím - pravděpodobnosti! 

Velmi často se totiž v diskusích můžete dočíst něco podobného:

Upravil jsem si systém XXX a vyhrávám každý den

Naprosto totální kravina! 

Modifikací nějakého systému dostanete jen další systém, který je dlouhodobě opět naprosto k ničemu!!! Jako každý systém.

Nejčastěji tyto "skvosty" píšou ti, kteří se na internetu dostali k nějakému tzv. profesionálnímu systému či jej rovnou koupili, a chtějí se jej zbavit za menší cenu. Je úplně jedno, jakých slev se vám dostane, za žádný systém se nevyplatí dát ani korunu!!! 

3) Mýtus o neférovosti elektronické rulety a online softwaru

Velmi často se komentáře také týkaly těchto problémů - zkrátka se vám zdá, že elektronická či online ruleta je nějakým způsobem zmanipulovaná v neprospěch hráče. Samozřejmě se opět jedná o totální nesmysl! Naprosto vždy můžeme vyjít z vysvětlení základního hráčského omylu - každý normální provozovatel kasina totiž ví, že žádný podvod nemá absolutně zapotřebí! Zisk podniku je totiž dlouhodobě zaručen právě nulou. Byl bych mile překvapený, kdyby vám stačilo toto vysvětlení, ale vím, že nebude. Pojďme tedy dál.

a) Elektronická ruleta

Zajímalo by mě, jak byste sháněli certifikovaného výrobce, který by vám vyrobil takto zmanipulovanou ruletu. Navíc elektronické rulety se jistým způsobem testují. Úkol takového zařízení je naprosto jednoduchý: elektronická ruleta dnes lze umístit téměř do kterékoli větší hospody čí herny. Spousta hráčů také mnohem raději umísťuje sázky do počítače, než aby nějakým způsobem komunikovali s dealerem, u kterého navíc v tomto případě ušetříte jeho plat.  

b) Online software 

Platí prakticky přesně to, co bylo již řečené u elektronické rulety. Navíc software online kasin v drtivé většině případů poskytují nezávislé firmy, které svůj software pouze pronajímají (podobným způsobem mimochodem často fungují i rulety elektronické, případně celé herny). Opět je v dnešní době nutnost mít nějaký certifikát. Nejčastějším a nejrenomovanějším poskytovatelem certifikátu fair hry je eCOGRA , která netestuje pouze regulérnost softwaru, ale zajišťuje i další práva každého hráče a případně je za něj schopná řešit nejrůznější problémy, pokud nějaké vzniknou. Ačkoli náhodnost RNG (random number generator) je diskutabilní problém, garantuji vám, že výsledky se v žádném případě neodvíjí podle toho, kde máte vsazené žetony! Tedy software je naprosto regulérní. 

Vím, že tyto poslední dvě věty by vám mohli vrtat hlavou, případně vás rovnou šokovat. Co jsem tedy myslel tím, že náhodnost RNG je diskutabilní problém? Je to poměrně jednoduché. I u živé hry s dealerem, se výsledek spinu odvíjí podle nějakých proměnných - síla hodu, rychlost ruletového kola či místo, odkud byla kulička do rulety vhozena (a další). Výsledek spinu je tedy determinován mnohem dříve, než kulička spadne na nějaké pole. Důležité zde je si pouze uvědomit, OPAKUJI, že výsledek spinu se neodvíjí podle toho, kde máte vsazeno!!! U softwaru se jen liší ony proměnné (síla hodu, ...) - např. na moment, kdy spin spustíte. Snaha všech softwarových vývojářů je opak toho, co se domníváte. A to naprogramovat RNG co nejnáhodnější! 

Pro detailnější vysvětlení mýtů a omylů kolem softwaru si přečtěte článek - Je casino software podvod? Velká debata.

4) Na "férové" ruletě by to fungovalo

Odkud se tedy berou nesmysly tohoto typu? Důvod těchto nařčení bývá poměrně prostý - tito hráči zkrátka neumějí prohrávat! Většinou se k jejich prohře váže ještě nějaký příběh tohoto typu:

"Nejdříve jsem vyhrával a vše fungovalo úplně normálně, ale z ničeho nic se pak software začal chovat naprosto šíleně a padla řada neuvěřitelných 12ti červených za sebou!" 

Jedná se pochopitelně jen o parafrázi nejčastějších komentářů, se kterými se v diskusích a na fórech můžete setkat v nejrůznějších variacích, nicméně téměř všechny se podobají právě tomu našemu. Všimněte si především zvýrazněné části - vše fungovalo normálně. Problém je v tom, že hráč aplikující ruletové systémy vnímá všechny výhry jako normální. Dokud se mu daří, nevidí v tom nic zvláštního - koneckonců si myslí, že používá nějaký neporazitelný systém. Nepoužívá!

Další důvod je také jednoduchý:

Hráč, který hraje online na nějakém softwaru, odehraje mnohonásobně více spinů, než u živé hry. Proto se dlouhodobá výhoda kasina projeví v čase mnohem dříve!

Takže software si o výtky tohoto typu v podstatě rovnou říká.

U živé hry si zpochybňovat regulérnost dovolí jen málokdo, nicméně i tam se to děje. Pokud to napadlo i vás, můžu vás ubezpečit, že je to zase naprostá blbost. Kdyby jste byli někdy v kasinu, když mají ještě zavřeno, krásně byste viděli, jak to tam funguje. Praktický každý den se rulety kontrolují, vyvažují či se provádí jiné úkony, které zajišťují, že rulety jsou co nejregulérnější. Majiteli kasina to naprosto stačí! Kdyby rulety regulérní nebyly, kasinu by hrozilo, že hráč může vypozorovat nějaký neobvyklý jev, a podle toho pak sázet. I ostatní hry mají poměrně přísné bezpečnostní podmínky - např. použité karty se na konci dne scartují a každý den se načíná s úplně novými balíčky.

Na tomto místě mi snad zbývá už jen zmínit další oblíbenou kravinu - a to s dětskou ruletou. Respektive jsem se párkrát mohl dočíst (ať už v mailu či přímo v diskusi), že hráči požadují vysvětlení, proč jim to na dětské ruletě všechno "normálně" funguje, ale jakmile vlezou do kasina, začnou prohrávat - ergo si myslí, že je to podvod. Není! Pokud nestačilo to, co bylo napsáno už doposud, další vysvětlení, které na tuto iluzi krásně sedí, se dočtete v dalším bodu. Ten mi přijde tak častý, že jsem jej chtěl zmínit zvlášť. (Mimochodem! Dětská ruleta, kterou doma ještě položíte bůhví kam, je mnohonásobně míň regulérní než ta, co mají v kamenném kasinu!)

5) Cvičná hra versus Hra o peníze - Liší se?

Pokud jste vážně dočetli až sem, asi už tušíte, co k tomu napíšu :) NELIŠÍ! Pojďme si ale zase důvody těchto mýtů a nesmyslů vysvětlit raději blíže.

Drtivá většina z vás si myslí, že kasino zmanipulováním těchto variant, především teď pak té cvičné, chce hr, chce hráče nalákat na skutečnou hru. To by jako jedna z mála věcí, které se fandové rulety domnívají, dávala smysl. Ale opět nemají pravdu. Není to tak! 

Oba dva tyto módy fungují naprosto stejně, nemluvě o tom, že kvůli takovým domněnkám se vše opět testuje a kontroluje! Každopádně myslíte si, že hráč, který prohraje ve cvičné hře nebo dokonce na dětské ruletě, se tím bude někde chlubit? A ano, i procento hráčů, kteří si hru pak zkusí naostro o peníze, bude o něco menší, nicméně když hráč prohraje v obou těchto variantách, určitě mu na tom nepřijde nic divného a nebude to zpravidla nikde psát. Pokud se ale stane opak, bude to připadat podezřelé drtivé většině začátečníků, kteří se se svými trablemi a "nespravedlností", které právě zažili, budou mít chuť s někým podělit. Každý tragéd je totiž rád, když se nelituje sám, ale když jej litují i jiní!

Rozdíl mezi cvičnou hrou a hrou o peníze spočívá především v chování samotného hráče, který pod tlakem skutečných peněz jedná jinak, než když o nic nejde! Nicméně oba dva tyto soft. módy se chovají úplně stejně! Více se tomu opět věnuji v tomto článku.

6) Software nechává ze začátku vyhrát aneb štěstí začátečníka

Další velmi oblíbený mýtus, jehož původ se dá poměrně dobře, alespoň zčásti, nasadit na předcházející bod. Rovnou se vás zeptám, proč by to ten software dělal?

Hráč, který prohraje hned, se zpravidla ničemu nediví, ale ti, kdo ze začátku vyhrávají, jsou lapeni! Ruleta jim přijde jako ta nejskvělejší hra, na které nemůžou prohrát. Dostali pocit, že budou boháči. Jedná se o tzv. fenomén - štěstí začátečníka. S tímto fenoménem se můžete mnohem častěji setkat právě u živé hry! Důvod je jednoduchý: živá hra má jinou atmosféru a navíc se odehrává v delších časových intervalech, takže hráč vyhrává "déle", proto si na tento pocit zvykne mnohem snáz. Když pak prohraje, myslí si, že udělal něco špatně a že prohru způsobila jeho chyba. Proto se do kasina vrací a doufá, že se štěstí obrátí. Ono je poměrně těžké zbavit se tak zábavného koníčku. Ty pocity z výhry jsou zkrátka úžasné.

7) Vítězí skromní a trpělivý

Další hezký příklad chybného uvažování, se kterým se v diskusích můžete setkat. Příspěvky tohoto typu zpravdila tvrdí něco v tom smyslu, že stačí vyhrát třeba jen pár dollarů za den a klidně používat klasický martingale, případně kterýkoli jiný systém. Vtip je v tom, to nějak nehrotit a postupovat pomalu a "obezřetně".

Jistě, další hloupost!

Důvod je jednoduchý: dlouhodobé hledisko se totiž neprojevuje ani tak v čase jako v množství spinů, které odehrajete. Takže i když odehrajete jen pár spinů za den a spokojíte se třeba jen s pěti dollary, je to úplně jedno. Dřív či později vás výhoda podniku stejně dožene. 

Zajímavá otázka v této souvislosti by byla - kdy vlastně "vstoupím" do dlouhodobého hlediska? I když bych tuto otázku normálně nepovažoval za nějak zvlášť úžasnou, v tomto případě se docela hodí. 

Odpověď není snadná, je to totiž jako kdybyste se ptali, od kolika bodů už mluvíme o dlouhé přímce. Nicméně zkusíme si to ukázat raději na jednom grafu, který patří systému wait martingale.

Onen brutální sestup, který je na grafu zvýrazněný, mohl nastat naprosto kdykoli. Také se klidně může stát, že přijdou dva takto razantní propady krátce za sebou. Důležitý je právě průměr, na který může dojít až v řádu milionu spinů. Budete-li srovnávat jen poměr barev, bude zpravidla stačit mnohem menší vzorek, abyste dospěli k číslu, které se bude velmi podobat 50/50. Teď už by tedy neměl být problém pochopit, že z každé sázky, kterou učiníte, má kasino nějaké procento - v průměru! Např. u klasické rulety to bude cca 2,65%. To v praxi znamená, že z každého vsazeného dolaru dostanete nazpět pouze asi 97 centů!

O co se všechny ruletové systémy snaží?

Pro snazší pochopení k vysvětlení opět použijeme grafy, kde lze všechno krásně vidět. 

1) Na prvním grafu můžeme vidět vývoj hry na americké ruletě (2 nuly -> HE 5,26%), kdy hráč používá konstantní sázku - flat bet. Díky výhodě kasina bude hráč postupně prohrávat, až v dlouhodobém hledisku prohraje vše, s čím do hry přišel.

2) Na druhém grafu je znázorněna další metoda hraní - sázení s progresí. U takovýchto systémů je kasinem nastaven maximální limit sázky. Právě tímto způsobem se kasino vyhýbá ideálnímu bodu, kdy by měl hráč 100% šanci na výhru. Opět zde ale operujeme s pojmy jako dlouhodobé hledisko a nekonečno, kde je právě ona 100% jistota, že hráč nakonec vyhraje.

sázení s progresí

Na grafu lze také vidět, že hráč maximálního limitu dosáhne v 11. kole, kdy protne limit 6,000usd. Rozdíl mezi maximálním stropem sázek a ideálním bodem je tedy definován jako výhoda kasina u sázek s progresí.

Ono při sázení na barvu či rovné sázky je úplně zbytečné brát nulu jako něco speciálního - zeleného, stačí si pouze uvědomit, že sázím 18 čísel, ale proti mě jich stojí 19! Je úplně jedno, jestli je jedno zelené, další růžové, ... :) Toto je fakt, díky kterému ruleta tolik fascinuje! Lidi zkrátka uvažují tak, že nula nepadá příliš často, takže je malá pravděpodobnost, že mě porazí ve spinu právě nula. To, že proti ale stojí 19 čísel, tedy o jedno číslo více, než na kolik jich sázím, už jim mnohdy nedochází.

Závěrem

Tímto článkem jsem vás nechtěl odradit od hrání rulety či jiných hazardních her, jen ale musíte hrát se správným přístupem. Pokoušet štěstěnu může být veliká zábava, ale za zábavu se platí. Kasina jsou fair business, proto je nesmysl je hanit, když už prohrajete. Konec konců nejste favoriti!

Opakování je matka moudrosti, proto raději připíšu ještě závěr, který mám už ve článku Jak skutečně vydělat na ruletě:

Ruleta a jiné hazardní hry mají být především zábava, ne zdroj obživy! Výhra, se může dostavit a hráč si tak může přijít na pěkné peníze, ale dlouhodobě má kasino nad hráčem neprolomitelnou výhodu. Pokud nepočítáte s tím, že prohrajete, vůbec do kasin nechoďte!Komentáře
 • 19. 04. 2013 od
  3coolin

  Tak jen na upřesnění, 15 čísel za sebou zase tak extrémně často nepadá, samozřejmě děje se to relativně často a není to nějaký extrémně vzácný jev, ale aby si jej zažil několikrát za den co pár hodin, tak to určitě ne.

  Tvůj popis hraní Martingale jen v roustoucí části grafu je bohužel naprosto chybný. Popravdě vůbec netuším, jak si to představuješ. Ty přece nevíš, kdy ten propad nastane nebo jestli už nastal. Ten propad se neděje s nějakou přesnou frekvencí. Dyť na tom grafu zde jasně znázorňuju, že může nastat kdykoliv, dokonce i dva propady za sebou! Takže abych to ještě shrnul, píšeš, že víš, že přijde propad, takže začneš sázet za free spiny - NEVÍŠ!!! :)

 • 19. 04. 2013 od
  danieldan

  Ahoj,
  nepochybuji o tom, že martingale je prodělečné -zkoušel jsem hrát wait metodu,ale i tak mi běžně padne za hodinu dest,dvanáct barev nebo sudých/ lichých velkých/ malých -Postupně jsem zkoušel najít nějaké bezpečné množství waitů, ale zdá se, že to by bylo třeba 15 waitů s  velkou finanční rezervou v banku v kasínu povolených sázek 1-1000 eur tedy můžeš přežít  25 barev apod. Ovšem 15 barev padá tak jednou za několik hodin hraní .Napadlo mě sázet třeba vyšší částky -vychytat jednou 15 barev  za dve tři hodiny - a pokud padne 15 vsadit 100 eur a podbně,ale metoda je dost neefektivní a je třeba mít velké množstí peněz v banku
  PAK MĚ NAPADLO- POKUD ZDE MŮŽEŠ URČIT A NASIMULOVAT JASNOU KŘIVKU PROPADU  A PROHRY MARTINGALE, AŤ UŽ JAKÉHOKOLIV MRTINGALE (MNOŽSTVÍ WAITŮ,SÁZKY ATD)-TAK  CO PROSTĚ SLEDOVAT TENTO GRAF  HRANÍ MARTINGALE A  PODLE NĚJ HRÁT ALE JEN  V ROSTOUCÍ ČÁSTI GRAFU ZA PENÍZE , A POKUD SE BLÍŽÍ PROPAD, HRÁT TAKZVANÝ FREESPENY, TEDY BEZ VSAZENÍ PENĚZ , ALE POKRAČOVAT VE HŘE A TEDY NEPORUŠIT PRAVDĚPODOBNOST TÍM, ŽE PŘESTANU SÁZET A AŽ SE PŘENESU PŘES TENTO PROPADAT NA GRAFU HRANÍM BEZ SÁZEK NEBO FOR FUN , A PAK  ZASE PŘEJÍT NA HRANÍ ZA PENÍZE .TEDY LOGICKY :POKUD VIDÍM NA TOM GRAFU TEN PROPAD TAK SE MU MŮŽU PŘECE VYHNOUT - NAPŘIKLÁD U 1100 SPINŮ PŘI MRTINGALE PŘI SÁZKÁCH PO  JEDNOM ŽENTONU (JEN PŘÍKLAD,SYMŠLENÉ ČÍSLA) VÍM, ŽE PŮJDE PROPAD, TAK HRAJU OD TOHOTO POČTU SPINŮ FOR FUN A AŽ HO PŘEKNÁM A DOSTANU SE Z PROPADU,  POKRAČUJU A KOPÍRUJU ROSTOUCÍ ČÁST GRAFU A HRAJU O PENÍZE.

 • 20. 03. 2013 od
  3coolin

  Něco jako svůj názor na Smart Spin jsem už vyjadřoval několikrát, třeba zde ve vlákně fóra - http://www.icasina.com/forum/index.php?/topic/1368-ruleta-funguje-to/ . 

  Opakuji, že nemám nic proti aplikaci, která testuje RS, ale pokud je co k čemu, tak rozhodně nepřijde na žádný systém, který bude vydělávat. To je prostě nesmysl ! 
  Díky aplikaci rozhodně nikdo žádné peníze nevydělal (kromě prodejce), maximálně je ušetřil. Je tedy dobré si uvědomit, co kupujete a co od koupě vlastně očekávate. Nicméně doporučuji si přečíst to fórum.
  Btw my samy podobnou, troufám si říci, že i lepší a kvalitněji zpracovanou aplikaci vyvíjíme :) 

 • 08. 03. 2013 od
  Barakendy

  Dobrý den. Zdravím 3coolin a přeji hodně štěstí. Mám jeden konkrétní dotaz: Už jsem taky něco prohrál v ruletě a dost toho přečetl. Zajímá mne velice Tvůj názor na asi úspěšně prodávaný testovací systém Smart spin Romana Ditricha. Včera jsem se vrátil na jeho stránky a nestačím se divit, " jak je to fantastické " a jak pomocí toho všichni, co to koupili, vydělávají. Rád bych, kdybys mi svůj názor poslai i na mail barakendy@seznam.cz. Mám o tom totiž velké pochybnosti a zaráží mne, jak dokáže přesvědčivě blbnout lidi, anebo je to opravdu geniální. Dík.

 • 26. 07. 2012 od
  3coolin

  Mé články nejsou ani tak negativistické, ale především faktické! :)

 • 20. 07. 2012 od
  1thor1

  3coolin: zminka otom, ze hraju delsi dobu byla informativni a byla nejspis zbytecna uz jen kvuli anonymite internetu takze ji beru zpatky :)
  me argumenty ber jak chces, psal jsem to castecne v nastvani jelikoz mi tve clanky prijdou az presprilis negativni a odrazujici, na druhou stranu ale obsahuji znacnou davku informaci a hrace-novacky pripravi na nesnaze na ktere narazi :)
   vychazim ze svych zkusenosti, takze je pochopitelne, ze se muzeme lisit, zasebe muzu rict, nemit sebekazen v pristupu k rulete a v systemu, ktery pouzivam uz bych davno zbankrotoval(ikdyz mam dojem, ze sebekazni myslime kazdy neco jineho), kasino je celkovy vitez nad hraci stim souhlasim (ono by taky byla blbost provozovat prodelecne kasino ze ano :D) ale nesouhlasim stim, ze "dlouhodobě má kasino nad hráčem neprolomitelnou výhodu" nad hraci ano, nad hracem ne proc? existuji lidi(ikdyz jich je min nez malo) zivici se tim :) <--doufam, ze se tu ale celou dobu bavime jen o online kasinech ;)
  btw utopie byla pro zasmati, takze ucel splnila :D

 • 19. 07. 2012 od
  3coolin

  2thor: Díky za komentář, který je psán fajn stylem. Obávám se, že mě se tak přátelský být asi nepodaří :) ale není to nic osobního.
  Dokonce ti v něčem dám za pravdu, ale to je z toho důvodu, abych pak tvé závěry ukázal jako naprosto nesmyslné a některé z bodů šílených a hloupých! Btw spousta věcí, na které si stěžuješ, jsou v článku normálně vysvětlené.

  Tvrzení, že ruletu hraješ x let a jsi v pozitivních číslech ve mě žádnou autoritu nevzbudí. Stačí se podívat na tvé argumenty a zhodnotit je tak, jak jsou - a jsou to nesmysly.

  1) To, že soft rulety není náhodný, píši sám přímo v článku, takže si vysvětlení asi nečetl, nebo si jej záměrně přehlédl, abys mohl napsat tvůj, pro mne naprosto komický závěr s utopií. Mimochodem to mám dokonce podtržené a jinak zvýrazněné a domnívám se, že velice přesně vysvětelné - viz 3. bod / b - online software. (Btw náhoda neexistuje dokonce vůbec a nikde, ale to je složitější diskuse :)) Stačí si uvědomit, že software prostě nebere v potaz, kde máte vsazené žetony!!! V tom je regulérní v tom smyslu, jak to chápu já.

  2) Divím se, že mám potřebu psát tak dlouhou odpověď někomu, kdo napíše takový brutální nesmysl. Více popíši v mém dalším článku, kde to vyargumentuju a popíši přesně, že by dokonce i někteří z vás mohli dostat rozum. Zde se mi k tak absurdní kravině nechce vyjadřovat, protože bych to musel určitě dělat ještě stokrát. Přitom tomu měl zabránit právě tento článek. Každopádně jeho nedostatků (spiš neuvěřitelně obrovských kognitivních chyb mnoha čitatelů) jsem si vědom a zkusím teda napravit příště:)

  3) Opět si špatně četl článek - že martingale funguje tam je snad napsáno, dokonce v grafech na konci názorně ukázáno, jak se majitelé kasin proti tomuto systému brání. Mimochodem to tam je řečené dokonce několikrát! A ty další systémy, které dle tebe fungují, v podstatě vždy pracují s jistým typem progrese alá martingale. (Opět je to tam už napsáno).

  4) Samozřejmě zase naprostá blbost !!! Ten výpočet mi teda najdi :D Nicméně už z podstaty věci a z principu je to ultimátní nonsense maximus.

  5) Ano, ruleta může být dlouhodobě výnosná - pro jejího provozovatele. Ty důvody jako psychologie a disciplína s tím nemají vůbec co dělat - opět snad víc popíši v dalším článku. Tato hráčská dogmatika na mé tváři vždy vyvolá úsměv :)

  Díky, čau!

 • 19. 07. 2012 od
  1thor1

  tak taky pridam svuj nazor do pranice :) cetl sem vice clanku naraz takze nektere postrehy/nazory nemusi byt primo k tomuto...
  v tomto clanku si zapomel zminit jednu dulezitou vec ze svych jinych clanku a to, ze neexistuje zadny system, ktery by byl vyhodny pri existenci limitu... pak to dava smysl, ale i tak se mylis v nekolika vecech :)
  1) soft na rulete cinkly je a vzdy byl at uz chtene nebo ne :) elektronika(rozumej matematika) pojem nahoda nezna
  -to ze se soft kontroluje a nikdo by si nedovolil podvadet je tvrzeni minimalne usmevne, to by sme pak zili v utopii
  2) rozdil mezi trial a hard verzi existuje
  -v trial verzi hrajes proti "nahodnemu" softu, kdezto v hard modu se nahoda postupem casu priklani na stranu kasina jelikoz se soft uci, to jak ocividne se uci se lisi kasino od kasina, soft od softu
  3) vetsina znamych systemu funguje, fungovala a vzdy fungovat budou,
  -problem je v limitech sazek a nenazranosti hracu... napr klasicky martngale: sazet po 10 euro s limitem 1000 je sebevrazda
  4) pravdepodobnost padnuti dvou stejnych cisel/barev po sobe je nizsi nez padnuti cisla/barvy jine, nerad bych kecal ale mam zato, ze nato existuje i matematicky vypocet(tady me neberte za slovo jelikoz si tim nejsem jisty)
  5) ruleta muze byt i dlouhodobe vynosna
  - je zapotrebi dodrzovat urcite zasady, jednou znich je sebekontrola/sebeovladani vyloz si to jak chces

  a ted veci, ve kterych stebou souhlasim:
  -nikdy nikdo vam neda a obzvlaste uz neproda "zaruceny" system na vyhru, myslet si neco takoveho je hloupost
  - myslet si, ze na "ferove" rulete by jste byli bez problemu je taktez hloupost (ja dodavam, neferovost online rulety je minimalni, presto existujici viz bod 1)
  -jestli ruletu hraju 10 minut nebo 8 hodin opravdu nema zadny vliv na mou "uspesnost", pochopitelne nepocitam syndrom unavy mysli :))

  toto tvrdim jako clovek, ktery ruletu hraje delsi dobu(x let) a je v pozitivnich cislech :) netvrdim, ze ruletou se da vydelavat, ale z vlastnich zkusenosti rikam, ze to taktez neni nemozne :) ikdyz to neni pro kazdeho a pokud hrajete ruletu pro penize a ne zabavu a nedari se vam dejme tomu mesic v kuse a mate hloubeji do kapsy za zadnou cenu to nezkousejte zlomit, nepujde to, proste vas zpusob hry neni optimalni nic jineho vtom nehledejte a prestante hrat!

 • 31. 05. 2012 od
  milos81

  Vidim,ze diskusia uz stagnuje,ale  predsa mi neda toto napisat.Ruletu skumam uz asi rok a stalo ma to cca 600euro minus.Dovolim si nesuhlasit s jednou teoriou spomenutou na tomto webe a to ze kazdy spin je jedinecny-teda ze ruleta je nezavysla od predchadzajucich spinov.Kamenna ruleta mozno,ale online nie.Podla mojich vyskumov online ruleta vie o vas vsetko.Sleduje ako sadzate,ak zacnete pouzivat nejaky system,tak behom par spinov ho odhali a dava cisla proti-teda aby vas system eliminovala,sleduje kolko mate  bank.Presvedcil som sa o to vela krat a dokonca sa mi podarilo ju pritom  "nachytat"Dalej rozdiel v hrach play for fun a real money-nikto ma nepresvedci,ze ruleta sa nechova inac pri tychto hrach.Pri play fun je benevolentnejsia
  a pusta viac vyhier-je to take lakadlo na real.Takze len tolko,pokracujem dalej vo vyskume a to v kasinach,kde je min sazka 10centov free spiny a tym eliminujem pripadne straty.Takze hazardnym hram zdar,a rulete zvlast....

 • 30. 03. 2012 od
  3coolin

  Přiznám se, že prvně jsem na ten Danoneho komentář ani nechtěl reagovat. Jedná se totiž jen o další snůšků naprostých nesmyslů, které čerpají ze subjektivních pocitů tragedů, co prostě neumějí prohrávat - viz jen třeba tato věta - "...existuje spousta úspěšných systémů.." -> NEEXISTUJE ani jeden úspěšný systém! Nebo třeba tvrzení, že je nezbytné měnit systémy, aby počítač nepoznal, podle kterého hrajete - to je, doufám, další joke?! :D Samozřejmě zase naprostá blbost, s kterou už jsem se párkrát setkal a vždycky žasnu, že to ti lidé myslí skutečně vážně.

  Btw vzhledem k tomu, že jsi ten komentář měl předtím umístěný v jiném článku, který se tématu netýkal a v komentáři přímo vyzýváš, aby o takovém tématu vznikl celý článek, tak sis jej mohl aspoň rovnou přečíst (když už si jej sám přemístil). Tento článek je víceméně přesně o těch blbostech, které tu nesmyslně tvrdíš. 

  Jinak už pomalu začínám tvořit další pokračování tohoto článku, kde vzpomenu nové mýty, které zde chybí a vyjádřím se přesně k některým komentářům, co se tu za tu dobu nasbíraly (u více článků). 

 • 28. 03. 2012 od
  DANONE


  MUSIM SE SMAT komukoliv kdo pise ze Software neni v online
  casinach cinklej ;DD . . . Jak jiz tady v nejake diskuzi zaznelo . . . a
  souhlasim s hracem ktery to psal ! . . . . Je spousty uspesnych systemu
  ktere Vas online na trial udrzi v neustavajicim plusu ale jakmile
  vstoupite na HARD tak si Vas pocitac pomalu i rychle poda a pocita jak
  JEN MUZE !! Zalezi jen na Vasi vydrzi neustale menit sytemy treba i v
  kazdem tahu . . . . . . Vazne bych takova tvrzeni presunul do kategorie
  vtipu a nejlepe by jste mohli na toto tema rovnou udelat clanek ktery by
  se tim vazneji zacal zabyvat a nepsalo se vsude jenom spousta
  povrchnich predstav . . . . . . Pokud je zde hrac ktery systemy vymysli
  prevazne svoje a zabyva se hranim online minimalne rok jako ja tak si je
  s nim rad vymenim a nebo nejake praskneme verejne at uz nekdo vykrada
  taky Casina a ne jen imperialisticky ONI obycejne lidi . . . Muj email
  je DJSHANDAN@GOOGLEMAIL.COM * Jestlize znate Casino ktere tuhle spinu nedela tak ho zde napiste a myslim ze budeme vsichni chytrejsi . . VIC HLAV VIC VI


  Ale to nejdulezitejsi co jsem chtel napsat JE : Ze tohle je Velmi povedeny a pomerne pravdivy WEB . . . ; )

 • 27. 01. 2012 od
  anonym

  tohle by s komentářema mělo být opravdu tak věřejně prezetováno jako ty jednoduché obrovské výhry k kasínech!!!kdyby to bylo tak hrozně jednoduché ,proč by lidi chodili do práce,proč všichni nesedí na netu nebo nechodí do heren?sem tam určtě někdo vyhraje,bud malé častky nebo veliké,ale většina těch lidí prohraje,nebo je na nule,prostě se jen protáčí peníze..tím že nalákají kasíná tímhle totlik hráču,tak z nich mají vložené peníze,sem tam někdo vyhraje,ale většina prohraje a je pár těch co tomu naprosto propadnou a mají jen oči pro pláč..OPRAVDU SE TENTO ČLÁNEK NEDÁ DÁT VÍCE LIDEM NA OČI?i já sama se nechala nalákat,ale včas sem skončila ,páč místo výher byly spíš prohry,po jedné větší výhře sem byla na tom co sem vožila a okamžitě sem skončila ,takže výhra nic!!!a nikdy bych tam nedala už ani korunu..Jasně proč si nezahrát občas s heci ruletu jen na pár otečení s manší častkou a počítat s prohrou -opravdu jen pro zábavu,určitě ne výdělek!

 • 21. 01. 2012 od
  anonym

  Jen kvuli te progresi vznikaj ty nehorazne propady v tech grafech je jedno uplne jaky system se pouzije jeli v nom prřogrese vzdy po urc mnozstvi spinu se udela prohluben jenz sezere mnohonasobek vydelku,...

 • 21. 01. 2012 od
  Tonda

  Jde mne hlavne o to abych se udrzel hodne dlouhe ve hre vydelat na rulete je nesmysl:-)))) Byla sestrojena a douprovana tak ze ji porazit proste nemuzeme ale dala nam moznost ji hrat hodne dlouho i s mensim kapitalem ale nesmime pouzivat progrese:-)

 • 21. 01. 2012 od
  Tonda

  3coolin jaky mas emajl ty mas ten program na tech 1M spinu chci je ti poslat jednu kombinaci aby mne to vykonal na tech 1m spinu:-) zatim mam odskouseno 10k a drzi se to sice vydelek v pluse jen 10 eur ale jen mne zajima jak to dopadne pri 1m pocitam ze to pude do minusu ale jsem zvedav kolik:-)

 • 21. 01. 2012 od
  AVATARIA

  pokus. Sázela jsem červená /černá ale tak ,že jsem vsadila 2x černá , 2xčervná a střídavě. Začala jem 1dol. ,při výhře zase 1d. při prohře o jeden více. při další výhře o 1 méně. Za tím to vychází .Ještě t prostřídám 3/2 nebo tucty. Pokud máte někdo dobré typy ráda si je přečtu . Jinak ať se všem daří :-)

 • 21. 01. 2012 od
  AVATARIA

  Zdravím všechny,začala jsem hrát ruletu v prosinci 2011 po nabídkách v inzerátech (vydělávejte 90 nebo 120tis. a pod.).Nedalo mi to a zkusila jsem to. Samozřejmě sázka na červená/černá. Vložila jsem 50 dol. a zpočátku se dařilo, měla jsem už 280,. když přišli dvě dlouhé serie a bya jsem na 0. Otevřela jsem si druhé kasíno kde byl vysoký bonus. Zjistila jsem ,že musím protočit 9600,-.Prostudovala jsem si pár systémů a tento blog (mimo jiné mi hodně pomohl , jak se dívat na ruleu).Tak teď hraju tak ať co nejvíc protočím a co nejmínˇ stratím. Nešla mi z hlavy ta dlouhá série a udělala jsem jednoduchý

 • 18. 01. 2012 od
  Pavel

  Zájímavé a dost poučné.
  Osobně pokouším se ruletu hrát někdy od listopadu 2011. Zatím zisk 0 a prohra cca 5000,-.Hraji martingale a střídám to ještě sudá- lichá.
  Nejdřív jsem zkoušel vložit 30€- za hodinku jsem udělal 80€, byla to paráda jenže najednou, co čert nechtěl, přišla 10x barva a jak na potvoru i lichá a já dával opak a o vše přišel.
  Říkal jsem si, bylo tam málo peněz, tak jsem vložil 100€ a zkusil jiné kasíno, kde ale šlo sázet pouze od 1€, ale šlo protáčet naprázdno. Chvilu to šlapalo série max 8x barva. Za den tak 3 až 5€, trochu peněz jsem tam přidal a jak jsem se dostal na 200€ na účtě, najednou přišla barva 15x.Naštěstí jsem nesázel pořát ale i tak jsem spadl na účtě na 70€.
  Takže opravdu člověk musí počítat s tím, že barva může padnout i 20x.
  Jediné co, tak zkusit štěstí na ruletě, která se dá točit bez sázky a počkat třeba na 3x stejnou barvu a pak vsadit a hlavně hrát tam, kde můžete sázet už od 0,10€ ale jste zase limitováni maximem a to většinou bejvá 50€.
  Hodně štěstí všem......

 • 16. 01. 2012 od
  anonym

  Nuda to nesmi byt prave nikdy :) Hlavni je mit ten rozum a drzet to v hranicich zabavy.

 • 15. 01. 2012 od
  sonja

  Ještě k mému předchozímu příspěvku - já samozřejmě netvrdím, že existuje systém. :) Když budete dlouho naprázdno točit, všimnete si, že bývají kratší časové úseky, kdy se střídají barvy, jindy zas padají delší série. Nikdy to samozřejmě není bez výjimky, takže spolehnout se na to nedá. Ale dá se při takové sérii pár korun nahrát a pak si dát zas na čas oddech. No a pokud začnu jít trvale do mínusu, tak hrát přestanu, tolik soudnosti doufám budu mít. :-) A jsem přesvědčená, že žádný podvod v tom není, jen náhoda...

 • 15. 01. 2012 od
  3coolin

  1) Sám jsem dříve často hrál a ještě dneska si občas někde "pinknu", takže reálné chování softwaru moc dobře znám. 2) Moje "teorie" je podložená fakty - a) hráč dlouhodobě prohrává i tak, proto kasino nemá důvod podvádět b) Vím, co jsem vyhrál já, co vyhráli někteří mí známí -> vyhrát lze! Ne už tak vyhrávat dlouhodobě. 3) Pravidelné testování a certifikáty fair hry mi přijdou taky dostatečné.
  Takže zatímco já to podkládám fakty, ty či vy ostatní jenom tím, že jste někde prohráli nebo subjektivním pocitem, že se software chová "zvláštně" Prostě si nedokážete připustit, že KASINO NEMUSÍ PODVÁDĚT, stejně vyhraje!

 • 15. 01. 2012 od
  Pawel

  3coolin: články jsou napsané pěkně ale v dnešní době, kdy serioznost už jen považována za slabost hlavně těmi, co se pohybují ve financích..lze víc věřit - minimálně tomu, že se postarali o to aby neprohráli - a jen napsat soft, který nemá paměť a je pravidelně někým kontrolovaný :-) rozhodně nestačí... možná je to složita hra více firem do které vidí jen TI co hýbou svými zaměstnanci:: ale na rovinu:
  - nikdy jsem neviděl zdrojový kód jejich java a flash aplikací, nikdy jsem o žádné kontrole internetového Casina neslyšel, takže tvé články jsou stejně tak teorie jako názory nás ostatních. A abys se dostal do obrazu - zahrej si různé styly a mrkni se přitom jak nádherně ta slepá ruleta mění styl s tebou...

 • 15. 01. 2012 od
  sonja

  Tak moje velice krátkodobá zkušenost - ačkoliv jsem si všechno předem pročetla a vyzkoušela nanečisto a rozhodla jsem se, že budu sázet jen malé částky, že se raději budu plácat kolem nuly a v žádném případě nepůjdu do delších sérií, stejně jsem to nevydržela, protože to byla hrozná nuda a hned první den jsem prohrála skoro všechno, co jsem do kasina vložila. :-) S dalším vkladem už jsem byla opatrnější a pomalu jsem skoro všechno nahrála zpátky - tedy s menšími výkyvy. Asi se dá trochu peněz vyhrát, ale po malých částkách a s pomocí free spinů, ale je to taková nuda, že to budu zkoušet jen občas v práci pro ukrácení dlouhé chvíle. :-)

 • 15. 01. 2012 od
  3coolin

  Jinak déle jsem se sem nedostal, takže aspoň dodatečně děkuji za všechny komentáře. Některé mě obvzláště potěšily. Jo a Einsteinovi - naopak, ten komentář je velice k věci! :) Btw už v dohledné době bude zapracováno formátování komentářů, takže to tu snad bude působit přehlednějíi. Kdyby jsem se k něčemu zapoměl vyjádřit, klidně mi to připomeňte.

 • 15. 01. 2012 od
  3coolin

  Tady ty báchorky stylu - jedna babka povídala, jsou také velice populární mýty :) Kolikrát už jsem se mohl v diskusích dočíst, že příspěvovatel má známého dealera či toho a toho a že ten umí hazet jaké číslo kdykoli chce, či klidně nějaký jiný totální nesmysl. Mám "také" informace z první ruky, ne tedy co se vývoje RNG týče, ale co se týče klasických kasin. K RNG opakuji, co už jsem řekl v článku, být regulérní - resp. co nejregulérnější (tedy co nejvíce random) kasinu naprosto stačí!!! Všecko ostatní je totální kravina, kterou ty nejlepší kasina určitě nemají zapotřebí. Výhoda je na jejich straně tak jako tak!

 • 14. 01. 2012 od
  Pawel

  Těžko budeme poučovat softweřáře tím jak má vypadat RNG ale chápu, že je to jakákoliv sekvence čísel - bez předchozí znalosti situace. Ovšem jak mi tvrdí "jeden známý - co se v kasínech pohybuje" ... citace: " čéče, jdou ti s tím fakt dělat divy, to bys čuměl". A tak mu taky trochu neopodstatněně veřím :-) ( mimiochodem . víc se vyplatí hrát s "méně známými kasíny")

 • 14. 01. 2012 od
  anonym

  Haha to jsou asi ty nejnormalnejsi serie na ktere si tu kdo kdy stezoval :D jo a je to rnG

 • 14. 01. 2012 od
  Pawel

  Zdravím - já osobně jsem se podivil nad diskutabilnosti RND - repsektivně nad 11černými a nulou a vzápětí nad 8červenými a nulou. A při různých stylech hry se chová RND pokaždé jakoby viděl co hraji... takže asi považuji to RND za diskutabilní taky a to tak, že velmi :-)

 • 13. 01. 2012 od
  Redakce

  Prosíme uživatele, aby dotazy, které se týkají konkrétních kasin či problémů, co přímo nesouvisejí s tímto článkem, umisťovali na fórum, kde je pro tento typ zřízena i specializovaná sekce Poradna. Z této diskuse budou tyto dotazy pro větší přehlednost mazány. Děkujeme za pochopení.

 • 13. 01. 2012 od
  petr

  Dobrý den , článek je velice poučný, a otevre cloveku oci, zalezi pak na kazdem jestli je opravdu otevre nebo nechá zavřené. Chtěl jsem se jen zeptat na konkrétní casino a to EUcasino, máte s ním někdo zkušenosti, popřípadě nevíte jak je to s jeho kvalitou?

 • 12. 01. 2012 od
  sonja

  to anonym1111 - asi je to náhoda, ale zkusila jsem hrát na půlku pole a opravdu tam nebylo tolik dlouhých sérií jako při barvách. Ale čas ukáže...:-)

 • 11. 01. 2012 od
  anonym1111

  nula a skúšal si vsádzať na polovicu hracieho poľa???...mne to tak ide

 • 11. 01. 2012 od
  nula

  Takže pánové a dámy než začnete hrát tak se zamyslete nad tím kolik vložíte do banku.Na rovinu pokud čekáte vysoké výhry v pořádku může být.Ze stovky můžete mít třeba i milion.Jen myslete na to, že každý to štěstí nemá(čert sere na kupu), jako já.Až se Vám třikrát za sebou stane že vám padne 12x barva a na 13 vám padne zelená tak se vám protočí panenky.Pokud si někdo myslí že jemu se to stát nemůže tak je na omlylu.I já jsem si říkal že je to blbost.Ze stovky jsem měl 8tisíc aběhem pár minut a díky třem zeleným nemám nic.Matemetika, nematematika.Na případnou výhru dejme tomu při troše štěstí něco určitě vyhrajete, avšak dlouhodobě jen a jen projedete vše a ještě něco navíc.

 • 11. 01. 2012 od
  Einstein

  Chtěl bych se nejdříve omluvit, že nepíšu čístě na téma ruletu, ale podstata toho, co píši, se toho rozhodně nemálo týká:

  Tato stránka včetně komentářů by se měla vystavit někde na veřejností (ano, toto je zcela veřejné místo - ale málokdo se sem dostane). Pro mne je totiž velice zajímavé, jak se jeden člověk snaží se všech možných sil vysvětlit matematiku v první až třetí třídě a jak (předpokládám) dospělí lidé staví svůj subjektivní dojem nad výpočty, které jinak (předpokládám) sami ještě zvládnou po patnáctém pivu při kontrole účtu v hospodě. Einstein říkal "vše je relativní - I matematika". Pro lidé, kteří mají vyšší IQ nez krájec chleba, to znamená, že např. při vypočtu diferenciálu je přes vysokou přesnost, která stačí na ty nejkrásnější, nejstabilnější a nejmodernější stavby, programy apod. není možné, dosáhnout stoprocentní hodnoty ale pouze příbližnou hodnotu, protože ani matematika prostě není dokonalá - a pro lidé, kteří nerozumí výše uvedenému textu resp. kteří jsou tak tvrdohlavé, že tomu prostě nechtějí rozumět, to znamená, že jedna plus jedna je tři. Einstein též říkal "kdo chce rozumět principu nekonečnosti, tomu postačí, dívat se na lidskou blbost". A právě tato stránka je nejhezčí důkaz, kterého jsem kdy viděl. Autorovi děkuji za téměř geniální (a geniálně jednoduchý) jak zajímávý pokus, zlomit lidskou zatvrzelost - ani žádný učitel by si nemohl dovolit, tomuto pokusu dát známku: sám by nedokázal lépe vysvětlit to, čemu tři lidé rozumí a strašně se u toho nudí, že mele hodinu v kuse to samé, což je po první větve naprosto jasné - a dalších sedmnáct na něj čumí, sice slyší slova ale nedávají jim stále smysl; ne protože jsou s IQ pod chlebem, ale protože to slyšet nechtějí. Tato stránka vysvětluje sama od sebe, proč lidé chodí tak dlouhou dobu do školy a proč někteří stále nic neumí a ostatním to půjde samo jakoby "od ruky". Zatvrzelost je ještě horší než prostá blbost, za kterou člověk ve většině případů snad ani nemůže. Zatvrzelost je to, co ničí tento svět - ať již jde o peníze, lásku, války nebo cokoli jiného. Čekám na nadávky přesně od těch zmíněných sedmnáctí - buďte tak laskaví a potvrďte to ještě jednou: zarámuji si to, bude to jakoby potvrzující razítko na dokument... jdu si tedy zahrát ruletu - NAJISTO!!! Chybí mí totíž Audi R8 a garáž na ní a nemám na to, abych se s poctivou prací k tomu dostal protože tento stát mě okrádá a na ten benzín chce dokonce ještě daně z daní... A k čemu sakra pracovat? Já mám svůj STOPROCENTNÍ systém... a prohrát nad matikou nemůžu, protože na rozdíl ode mě není dokonalá :-)

 • 07. 01. 2012 od
  veselý hráč

  Chtěl bych doplnit jednu věc. Když se podíváme třeba na příklad s házením mince. Ano mince opravdu nemá paměť stejně tak jako kulička v ruletě, ale když budete házet mincí pořád dokola a budete si zapisovat výsledky, zjistíte, že čím víc hodů provedete tím se bude počet jedné strany mince blížit 50% s menší a menší odchylkou. Ovšem když počkáte na to až mince padne 5x za sebou na na jednu stranu a pak využijete systém Martingale velmi výrazně tím ovlivníte štěstěnu. Další věc je ono násobení 1/2*1/2*1/2...=1024. Ano i při desátém spinu je šance že padne druhá barva 1:1, ale taky to znamená, že desetkrát se bude jedna barva opakovat v průměru za 1024 her (jen jednoduše řečeno). A ani to nezaručuje výhru. Když tedy použijete systém Martingale dostanete pravděpodobnost, že barvy se budou střídat 1:1 (šance na barvu je 1/2). Vypočítáme tedy 1024/2=512 (pravděpodobnost nuly zatím vynecháme). To že padne nějaká barva 2x za sebou je 1/2*1/2=1/4 > 1024/4=256, když dále spočítáte pravděpodobnost nějaké barvy 3x,4x,5x,6x,7x,8x a 9x a následné výsledky potom spočítáme 1024/"x" dostanete se na číslo cca 1022. A to je přibližný počet výherních kombinací takovéto sérii za použitá násobení sázek, tedy až po 9 opakování než vám přijde částka za kterou už nejde násobit (uvažujeme ted o hře, kde dolní limit je 2 a horní 1000) Číslo 1022 tedy vynásobíme 2, což je výdělek na konci každé vyhrané série. Výsledek je 2044 a prohra při 10ti opakování jedné barvy je tedy 1024. Dá se očekávat, že za každých 2044 korun, které vyhrajeme, proděláme 1024 korun, pokud jako poslední sázku vsadíte 512 korun. Pak je nutné zohlednit ještě nulu, ale tam nám ublíží pouze ve chvíli, kdy se zaplete do delších sérií. Dá se tedy předpokládat, že i kdyby jsem měli opravdu smůlu, tak na každých 1500, proděláme 1024.
  Jsem si moc dobře vědom chyb tohoto výpočtu a tím je to, že platí pokud si taháme lístečky z klobouku a na každém je napsané právě nějaké číslo z těch, která jsem v předchozích výpočtech použil, ale pokud se nad tím logicky zamyslíte, případně výpočet matematicky upravíte, tak aby opravdu seděl, věřím tomu, že se doberete podobného výsledku... Je tedy nutné začínat s větším kapitálem aby jste mohli překlenout i dvě, za sebou jdoucí, dlouhé série. Celý systém navíc ještě zvýhodníte pokud budete čekat na 3 po sobě jdoucí barvy a až pak začnete sázet. Nesouhlasím s tím, že příspěvky hráčů, kteří "dlouhodbě" vyhrávají jsou všichni "opinion makers" zaplaceni kasíny (i když někteří z nich určitě), nebo zkrachovalci honící si ego... Už jenom kvůli tomu, že kdyby to tak opravdu bylo, proč mají kasína tak nízké horní limity?! Kdyby se opravdu nedalo žádným systémem vyhrát, bylo by přece logické aby nastavili své limity mnohem výš a tím pádem donutili hráče vložit do hry mnohem víc peněz...?! Na základě těchto zkušeností já hraju a vyhrávám, zatím nemůžu říct že dlouhodobě, protože hraji jenom krátce, ale můj zisk je takový, že mi to pokryje i několik po sobě jdoucích dlouhých sérií a jedné jsem se zatím vyhnul jen náhodně. Možná mě tedy budoucnost přesvědčí o opaku a dám vám za pravdu, momentálně ale s některými částmi tohoto článku nemůžu souhlasit...

 • 06. 01. 2012 od
  anonym1111

  Pre anonym
  radšej vsádzaj na polovicu hracieho poľa ako na farby a tam máš omnoho väčšiu šancu...tiež si napísal dobrý nápad že keď ťa obmedzí max. výška stávky tak ísť k stolu s vyššími sádzkami no dávaj na polovicu hracieho poľa...včera som to skúsil nie na ostro ale len tak a šlo to ani raz mi neprišlo napr. 8x opačná strana stola ale max. 4x

 • 06. 01. 2012 od
  Jara32

  Anonym: Já neříkám že je Martingale nefunkční, jen mi přijde poněkud v nepoměru risk/zisk. Když máte fakt smůlu, vemte si kolik vsadíte a kolik vyhrajete. Já například dostatečný kapitál nemám, abych si mohl dovolit dlouhé série jedné barvy a hlavně na to nemám nervy :-) hraju s malými částkami a spíše pro zábavu, toť vše.

 • 06. 01. 2012 od
  anonym1111

  Tie systémy z netu sú všetky nefunkčné pretože pri všetkých nastane raz chvíľa keď to bude vyzerať akoby ruleta hrala proti vám a vy stratíte všetko...najhorší je martingale pretože pri tomto je len otázka času možno hneď prvá hra možno po mesiaci ale raz príde keď opačná farba padne aj 20krát a vy prídete o všetko...mám to otestované a najhoršie je keď medzitým padne nula a môže sa stať 20xčierna1xnula20xčierna plus ste omedzený max.sádzkou...tieto systémy propagujú samé kasína.
  Možno sa aj dá výhoda otočiť na vašu stranu no nepôjde to s týmito systémami...buď vymyslite vlastné systémy alebo možno natrafíte na nejakého hráča ktorý je v pluse ...je aj nejaký kalkulátor na ruletu ktorý vypočítava ktoré číslo pravdepodobne padne no nemám ešte odskúšaný takže neviem povedať.
  Alebo skúste upraviť tie systémy z netu..napr. martingale ak vám padne 2x opačná farba tak použijte freespen asi tak 8x a potom znásobte alebo ešte lepšie nevsádzajte na farby ale na polovicu hracieho poľa kde si myslím že máte väčšiu šancu...alebo skúste spojiť martingale+fibonacciho system...jeden žeton na farbu a jeden na tucet...ak padne vaša farba ale nie tucet tak dajte další spen jeden žeton na farbu ktorá padla a 2 žetony na tucet až do kým nepadne váš tucet...tá farba je na to aby vám dávala aj plus ak nepadne tucet...najlepšie je ak vám padne farba aj tucet...na farbe nesmie byť nikdy viac žetonov ako na tucte...skúste sa s tým pohrať a možno na niečo prídete ...alebo si privlastnite ten negatívny postoj a to že na rulete sa nedá dlhodobo vyhrávať čo vám ušetrí peniaze...ja aj tak nikdy nebudem boháč takže si zatiaľ nechám ten pozitívny postoj čo mám v sebe a skúsim tú ruletu oblbnúť kým nebudem makať v nejakej továrni.

 • 06. 01. 2012 od
  anonym

  ti co se tady ohaneji vysokymi vyhrami jsou a) tupci kteri hodne prohrali a chteji tu vypadat zajimave (kazdy vi ze martingale ma sanci jen kdyz mohu donekonecna zdvojnasobovat sazku-coz mi zamezi bud kasino samo nebo moje financni situace)
  nebo za b) tzv. opinion maker - placeny clovek co ma za ukol nalakat dalsi oběti..
  aneb ten chlap co napsal clanek ma stoprocentni pravdu.
  na zaver: chces-li vyhrat jitrnici, musis prohrat prase..

  N E H R E J Z A TEZCE VYDELANY PENIZE!

 • 06. 01. 2012 od
  anonym

  jasny mam limity stolu0,1-50 ;1-1000 cca nevim presne a kdyz budu hrat s dobrym kapitalem a zacnu na tom nejnizsim, tak kdyz mi nebude stacit limit stolu pujdu na stul s vetsim limitem ,ano je pravda ze prijdu o nejakou sazku ,ale bude to zanedbatelny :-) ale musi byt dostatecny kapital nato aby se clovek uchytil na stole s vetsim limitem ,je tam sice riziko,ze na tom druhym stole budou hnedka padat serie stejnych barev,ale to je mala šance,myslim si,ze by bylo lepsi udelat nekolik rychlych freespinu a pak se uchytit.nemam zkušenost s online casinem tak nevim jestli mam v tomhle pravdu ci ne :-)

 • 06. 01. 2012 od
  sonja

  ... čáru, přes kterou nepůjde :-)

 • 06. 01. 2012 od
  sonja

  Anonym - samozřejmě je to blbost, herny mají limity na částku, kterou je možné vsadit na jedno pole. Jara 32 - kdo si nemůže dovolit prohrát hodně, musí si stanovit čáru, přes který nikdy nepůjde. Otázka je, jak dlouho se pak bude plácat kolem nuly, než pomalu začne prohrávat. :) Ale bude mít možnost si to rozmyslet a nebude to taková "náhlá smrt". :-)

 • 05. 01. 2012 od
  anonym

  Zdravím všechyn příznivce rulety,Podle mě tady máte možná trošku pravdu,ale VEm te si ,že sice je blbost davat 64 Eur za ziskem jednoho,ale to 1 euro mate vzdycky jisty to kdyz padne nula je preci jako kdyby padla protejsi barva nebo snad ne? ;-) a pokovad mate dostatecny kapital nato aby jste meli na mnohoznasobeni te casastky tak to neni problem si myslim ne? .... uz mesic obchazim obycejny herny kde jsou rulety Automaty bez dealera a hraju o 10 kc 20 kc 40,80,160 kc atd... diky tomu,ze je ruleta pomala tak si za tu hodku vydelam asi jenom 200-400 za hodku podle toho jak dobre to pada ,ale kdyz jsem kazdy den v tydnu v herne tak mi to momentalne vyneslo 30 tacu za mesic... beru si sebou max 10 tis. sebou protoze to mi prozatim vzdycky stacilo :-) co váš názor na to? :-) podle me zdvojnasobovani sazky neni zas az tak uplna blbost :-)

 • 05. 01. 2012 od
  Jara32

  Zdravím, velmi dobrý článek, který má samozřejmě pravdu. Osobně hraju příležitostně ve třech kasínech, je to dobrá zábava, pokud vám nevadí občas přijít o nějaké peníze :-) Třeba Martingale je podle mě nesmysl (vsadím třeba 64 jednotek, abych vyhrál jednu?), ale jinak je to dobrý adrenalinový zážitek, už od takových 5, 6 opakování jedné barvy má člověk docela naděláno v kalhotách.
  To anonym: Například mně přišla jedna série červených 19x za sebou, s tím prostě nic nenaděláte. Mám jedinou zásadu, a to vědět kdy přestat.

 • 05. 01. 2012 od
  anonym

  Takže podle toho článku , který je dobrý, je teoreticky možný, že barva padne třeba dvacetkrát i vícekrát za sebou?To se mi zdá jako neuvěřitelný jev.

 • 03. 01. 2012 od
  3coolin

  1) Ano, pro někoho možná bude, i když v praxi je to v podstatě nesmysl. Koneckonců se dá spekulovat úplně nad vším. / Jinak v článku jsem nechtěl objevit žádnou Antlantidu, jen sesumarizovat nejčastější nesmysly, které se můžete různě dočíst. Na pár "maličkostí" jsem pořád ale zapoměl, takže možná vydám něco jako pokračování nebo asi jen doplním stávající článek. / A btw NENÍ vůbec pravda, že pravděpodobnost výhry v ruletě je nejvyšší! Ruleta naopak patří k hazardním hrám s tou horší house edge (výhodou kasina).

 • 03. 01. 2012 od
  Andrei Ranger

  Zajímavé ale:

  1, Férovost či neférovost bude vždy spekulativní, neboť "náhodnost systému" je pouhým matematickým vzorcem a ten může být upraven ve prospěch kasína (netvrdím, že je, ale může)

  2. Ano, sázkový limit obrací výhodu rulety ku prospěchu kasína ( jinak by byli hráči teoreticky neporazitelní)

  3. pokud vynecháme systém hledání číselných řad, ostatní systémy fungují na principu nízké pravděpodobnosti vícekrát opakujících se stejný jevů....

  .... jinak s článkem v celku souhlasím, jen mi to nepřijde jako objevení atlantidy, prostě kdo nehraje nevyhraje. Ruleta má jen tu výhodu, že pravděpodobnost výhry je nejvyšší ze všech hazardních her, nicméně z matematického hlediska platí, že akce se vyplatí opakovat pouze v případě pravděpodobnosti 52%, kterou nemáte ani při sázení na barvu...

 • 01. 01. 2012 od
  anonym

  ruletu hraji asi 12 dní za tu dobu jsem lehce nahrál +600 eur poslední dva dny padají jen dlouhé série jedné barvy a pak třeba druhé.doted mi padla jedna barva maximálně 5x - za 10 dní hry každý den.poslední dva dny jsou série 8-12 jedné barvy.něco jsem stihl vybrat, ale dnes mě takto obrali už o asi 300 eur.opravdu mám pocit , že ted mám jakoby nastaven o mnoho vyšší level obtížnosti a nemám šanci vyhrát ani euro.

 • 31. 12. 2011 od
  sonja

  Jo, to je ono - já jsem to jen zběžně pročetla a pak šla na tvůj blog. Myslela jsem si, že jsou to tvé grafy. Díky!

 • 31. 12. 2011 od
  3coolin

  2Sonja: Nevím, jestli hledáš toto, ale trochu mi to připomíná - http://www.icasina.com/clanky/detail/ruleta/testovani-ruletovych-system-2-martingale/ , nicméně jsem to nepsal já. Jinak netuším, co hledáš. Bylo to na webu nebo ve fóru? Já jsem přímo ze simulace rulety grafy nikdy netvořil, tak sis to asi spletla. (Co jsem psal já je označené 3coolin) Kdyžtak ještě zkus upřesnit, co mysíš a určo se to najde.

 • 31. 12. 2011 od
  Sonja

  3cooline, prosím tě, kde najdu tvoje grafy, které jsem viděla (hra na pět proher, na deset, pět free spinů + pět proher atd.) . Byla u toho diskuze, dávals tam odkaz na tenhle blog. Ten jsem našla, ale tu původní diskuzi pak už ne.

 • 31. 12. 2011 od
  3coolin

  2Bob: Popravdě moc nerozumím otázce, ale myslím, že chceš porovnávat prakticky to stejné - za dostatečné množství spinů se bude % výskytu nějakého jevu rovnat jeho pravděpodobnosti na jeden hod. Při malém množství spinů se může stát cokoli (je jedno jak malá je šance, ale musí být vyšší než 0), proto si to zas můžeš vyjádřit % pravděpodobností nějakého jevu (třeba deset červených za sebou), kterou nasadíš na adekvátní počet spinů. Tím vlastně vyjádříš, jak často se daná série vyskytuje v určitém množství spinů - zase ale jen v průměru!

 • 29. 12. 2011 od
  Bob

  Mě by osobně by vekmi zajímalo nějaké pojednání o konfrontaci dvou ruletových faktů - pravděpodobnost každého hodu je vždy naprosto stejná KONTRA statistika výsledků.

 • 29. 12. 2011 od
  3coolin

  2jaro: Ach jo. To snad není ani vtipné, že se tu oháníš "testováním" na 20ti spinech... Btw krasně na tebe sedí ty příklady, které už jsou v článku zmíněné - tedy ti, kdo se k tomu vyjadřují ... (ti uvědomělý si asi udělají obrázek sami) Navíc ta odchylka od očekávání není vůbec nějak zasádní, nemluvě o tom vzroku spinů...

 • 29. 12. 2011 od
  Bob

  Moc děkuji za velmi pěkně napsaný článek!!! Nalil jsem do banku podruhé 100€, jelokož jsem už 100 prohrál, ale fofrem to vybírám a s prohrou se smiřuju :-)) Lepší prošustrovat jedno sto než dvě.

 • 29. 12. 2011 od
  jaro

  ...garantuji vám, že výsledky se v žádném případě neodvíjí podle toho, kde máte vsazené žetony! Toto su tvoje slova. Preto my po pokryti celeho platna okrem jedneho, ktore bolo po kazdom spine ine, behom 20-tich spinov naslo 3x prave to cislo nepokryte. Tolko asi o ferovosti softwaru. Ako mozes garantovat ferovost , podielal si sa alebo Ti osobne dovolili nazriet do vyroby a fungovania softwaru ?

 • 29. 12. 2011 od
  Lukino

  Rád by som vyjadril svoj názor. Článok je veľmi dobre napísaný a plne s ním súhlasím. Podotkol by som ale asi najdôležitejší fakt a to PSYCHOLOGICKE HĽADISKO. Ruleta je síce veľmi spravodlivá a hlavne online ruletu nikto neovplyvňuje, ale hráč časom porazí sám seba. Viem z vlastnej skúsenosti, že si môžte dať ciele, metódy, limity, ale človek ich stále donekonečna prekračuje a to je fakt prečo ľudia v rulete prehrávajú. Nevedia sa držať vlastných stanovených pravidiel. Hovorím z vlastnej skúsenosti a tí čo to dokážu a neovládne ich časom vidina rýchlejšieho zárobku, tak klobúk dole. :)

 • 29. 12. 2011 od
  anonym

  Ahoj,
  šel by někdo do tohoto penize24.info nebo si toho nemam všimat :) zajímá mě v čem je ten podvod a nebo jestli je opravdu možné něčeho takového v praxi dosáhnout....

 • 29. 12. 2011 od
  anonym

  skvele, jsem ti vdecny! Jsem rad, ze ses vyjadril k tomu co bylo napsano:D

 • 29. 12. 2011 od
  anonym

  je mi to fuk varoval sem vas vsechny ted zalezi na vas...

 • 29. 12. 2011 od
  anonym

  Ještě jednou dobrý den. V minulém příspěvku jsem opomněl poděkovat autorovi za velice kvalitní článek. Jinak opravdu kasina nemají zapotřebí na rozdíl od hráčů jakýmkoli způsobem podvádět. Ruleta jako hazardní hra tu je mezi námi okolo dvou staletí, či-li dávno před jakoukoli počítačovou technologií. Navíc žádné kasino nebude riskovat ztrátu koncese kvůli uspíšení zisku.

 • 28. 12. 2011 od
  3coolin

  Ano, kamerovych systemu jsem si vedom, co ale nechapu, co to ma spolecneho s mojima namitkama? NIC!!! To, ze obsluha mohla provest kontrolu na zaznamu jsem nepopiral, to je samozrejmost, ale je nesmysl, aby pred tebou delali tu sazku znova. To lze resit uplne jinak a i kdyby, tak by to urcite nedelali pred tebou! Jinak asi skoda, ze si cetl max tak nadpis. Kazdopadne dekuji za varovani, ja jsem bezpochyby ten, ktery mel naslapnuto jim nakrmit ruletu :)

 • 28. 12. 2011 od
  anonym

  PRO 3COOLIN...rikaj ti neco kamery ze se to da sledovat na kamere (obsluha)...ver cemu chces jen povidam co sem zazil kazdopadne jim to di nakrmit,jen vul doufa ze stoho zbohatne....casem napis jak si dopad rad se ti vysmeju...

 • 28. 12. 2011 od
  3coolin

  27.12. - Díky za zajímavé komenty. To, že padne černá alespoň 1/10 je větší než 0,5 je sice pravda, ale já jsem poukazoval především na úplně něco jiného - že je potřeba brát každý spin stejně, izolovaně od všech předešlých či budoucích událostí. To tento příklad nesplňuje, proto není v článku uvedený.

 • 28. 12. 2011 od
  3coolin

  Super historka, dokonce oplývá i takovými detaily, že se tváří "uvěřitelně" :) Ta největší díra je samotná pointa a "fakta", která ju podpírají. 1) Je skutečně zajímavé, že se ruleta sekla zrovna když vyhraješ takový balík :) Takové věci ta mašina musí unést. Na to jsou stavěné a se vším se počítá! Takže to, že vypadla zrovna v tuto chvíli je pravděpodobně hlavně asi důkaz o platnosti Murphyho zákonů :) 2) To řešení majitele je samo o sobě totální absolutní nesmysl! Nejenže vůbec není nutnost tam tu sázku strkat znova - to lze vyřešit úplně jinak. Ale i kdyby náhodou, tak je nehorázná kravina, aby to dělal před zákazníkem, co zrovna vyhrál takovou sumu peněz!!! Navíc by očekával, že si zahraješ znova a něco z toho mu tam nahážeš zpátky! :) Btw navíc celá ta historka vlastně říká, že tě "zmanipulovaná" ruleta nechala vyhrát na obří sázku na číslo, když si předtím sázel rozhodně za míň (1300 byl celý stav konta), takže chyb v logice to má až nespočet.

 • 28. 12. 2011 od
  anonym

  hoši byl sem velky hrac rulety,dotet lituji ze sem kdy vubec zacal hrat,skusil sem snad vsechny zpusoby prisel o HODNE penez za ty roky,ale kdybych pred lety vydel to co nedavno uz bych na ni nikdy nesahl na svi..ni.chlap vsadil nechtene zmackl fuel a dal na 17nactku 1300korun proste vse a ona padla,najednou se ruleta sekla a nic nenacetla,sel za majitelem a ten rek at pride druhy den ze to zkontrolujou na kamere,tak to zkontrolovali,vydeli ze je to pravda,normalne prisli k rulete napichli noteboka,pres noteboka tam dal sazku tech 1300korun na tu sedmnacku a hle byla tam...no proste sou to svine nastaveny nehrajte to pokud nechcete prijit o vse....

 • 28. 12. 2011 od
  anonym

  Autor by mohl zmínit, že pravděpodobnost že z třeba 10 spinů padne alespoň jedna černá je mnohem větší než 0.5. Stačí jinak formulovat otázku.

 • 28. 12. 2011 od
  anonym

  Dobrý den.. Jen k některým dotazům bych tu chtěl říct.. V matematické analýze existuje věta o stabilitě relativních četností.. Platí jako pomyslný základ teorie pravděpodobnosti.. Jinak řečeno při dostatečném počtu pokusů padne na ruletě každé číslo stejně krát.. Z toho plyne, že kasíno nikdy nemůže být dlouhodobě ve ztrátě právě díky políčku "0"....

 • 26. 12. 2011 od
  Johny

  Diky autorovi za skvele info :-) Nasel jsem v tomto clanku odpovedi na mnoho otazek. Ruletu urcite vyzkousim, aspon pro zabavu :-)

 • 19. 12. 2011 od
  3coolin

  2Adam: Secret je sice fajn motivační film, ale obávám se, že tebe poněkud popletl. Musíš rozlišovat objektivní fakta, která jsou na tobě nezávislá a subjektivní vnímání reality, které si můžeš upravovat - třeba vidět příležitosti tam, kde je jiní nevidí atd. Příklad s ruletou je bohužel mimo. PETr docela hezky odvrátil, a s těmi 10 a miliony spiny má naprostou pravdu.

 • 19. 12. 2011 od
  PEtr

  Adame zajimava myslenka, mas ozkouseno v praxi ?:-) vem si v praxi ze ty vsadis 1000kc na cernou a ja 1000 na cervenou, oba zname Tajemstvi, takze co? :D
  jinak z 10spinu muzes mit 65% cervenou ale tezko z milionu :-)

 • 18. 12. 2011 od
  Adam

  Ahojte. Článek je pěkně napsaný, ale nepočítá s určitou věcí - a to tou, že náhoda a štěstí nejsou náhodné :) Jednoduše - kdo věří pravděpodobnosti, tak se mu vyplní a on na ruletě nikdy nevyhraje. Je ale možné ovlivnit své štěstí - takže mi barva nepadne ve 48% případů dle pravděpodobnosti, ale třeba v 65%. A to je způsob, jak vyhrávají ti, kteří znají a používají The Secret, popisující zákon přitažlivosti - Law of Attraction.

 • 17. 12. 2011 od
  anonym

  Ešte ma ohľadom nuly napadlo to, že v niektorých ruletách - i v online živej francúzskej - ak hráč vsádza a hrá jednoduché stávky (farby, párna/nepárna, 1-18/19-36), a ak padne nula, tak dostane späť polovicu stávky.
  Takže u rulety s jednou nulou sa HE zníži z 2,70% na 1,35%. A ak napríklad vsadím červenú a padne nula, automaticky to neznamená, že bez nuly by bola červená. Na 50% by to mohla byť čierna. Takže HE sa podľa mňa môže znovu znížiť o plovicu na 0,67%.
  Ja hrám dlhšie len takéto jednoduché stávky, a z vlastnej skúsenosti môžem napísať, že môj protivník nie je nula, ale len moja psychológia, kedy nie som schopný vždy akceptovať nejakú session s prehrou, a snažím sa silou mocou zvyšovať stávky, aby som nejakú menšiu prehru získal naspäť, na čom som už pár krát doplatil.

 • 17. 12. 2011 od
  3coolin

  2anonym 14.12: Ono při sázení na barvu je úplně zbytečné brát nulu jako něco speciálního - zeleného, stačí si pouze uvědomit, že sázím 18 čísel, ale proti mě jich stojí 19! Je úplně jedno, jestli je jedno zelené, další růžové, ... :) Toto je fakt, díky kterému ruleta tolik fascinuje! Lidi zkrátka uvažují tak, že nula nepadá příliš často, takže je malá pravděpodobnost, že mě porazí ve spinu právě nula. To, že proti ale stojí 19 čísel, tedy o jedno číslo více, než na kolik jich sázím, už jim mnohdy nedochází. Toto možná ještě zkusím zahrnout do článku. Díky za tipy + ještě se mi velmi líbil tip rockebata v jiné diskusi - že v real hře a fun modu se liší především chování hráče - taktéž lze přidat do článku. Ještě jednou díky.

 • 17. 12. 2011 od
  3coolin

  2Honza: Na to imo stačí pouze spočítat pravděpodobnost jevu - zkoumané série. To pak podle nějakého klíče nasadíš na adekvátní počet spinů. 2rocketbat - Díky za pochvalu! Jsem rád :)

 • 16. 12. 2011 od
  anonym

  "kdyz sazite jen jednu barvu muzete prohrat"

  Alebo naopak. Keď vsádzaš napr. na červenú, a chytíš dlhú sériu červenej, môžeš vyhrať.

 • 15. 12. 2011 od
  anonym

  Ano je to pravda i kdyz sazite jen jednu barvu muzete prohrat

 • 14. 12. 2011 od
  anonym

  Systém funguje do doby, než opravdu padne stejná barva 8x i vícekrát, 10x 12x...děje se to a k tomu ještě dvakrát nula a jste na nule RAZ DVA !!!
  ALE O TOM PÁNOVÉ, CO VYHRÁVAJÍ BĚŽNĚ MĚSÍČNĚ 120.000,- kČ NEHOVOŘÍ, TO ZAPOMNĚLI NOVĚ PŘÍCHOZÍM ŘÍCT :-)
  POCHYBUJU, ŽE JIM SE TO NESTÁVÁ...nula člověku zlomí vaz, tak to je!!! A padnout může taky kdykoli !!! Nejčastěji padá, když už máte sázku hodně navýšenou, protože Vám padá stále stejná barva a rázem přijdete o všechno. !!!
  A systém je celej v háji !!! Můžete začít znova od píky stále dokola.Dokud neprohrajete vše !!!

 • 13. 12. 2011 od
  rocketbat@seznam.cz

  No tak to byl zatím nejlepší článek, co jsem na internetu o ruletě našel. Přesně tak jsem taky uvažoval, má -li kasíno 2.5% ze sázek, lze přeci spočítat, za jak dlouho nebudou mít hráči nic. Ale systémy neodsuzuju, je to přeci způsob, jak se ve hře udržet déle. Líbila se mi lákavá nabídka jednoho kasína na 100% bonus - udržíte se ve hře déle :)

 • 13. 12. 2011 od
  Honza

  Ahoj.
  Docela by mne zajimala statistika... udelat graf, jak dlouhe serie padaji jak casto.

 • 13. 12. 2011 od
  Karlos

  Já jsem byl taky lapen systémy rulety ale dnes jsem z toho rozjetyho vlaku včas vystoupil dnes mi přišlo 10krat za sebou stejna barva ustal jsem to a neprohrál ale říkal jsem si co přijde zítra 15krat ,20krat Nepřijde ?

 • 12. 12. 2011 od
  3coolin

  1a2) Obávám se, že lépe než je to v článku už to asi vysvětlit neumím. Musíme pořád vycházet z toho, že výhoda kasina se neprojevuje v čase, ale především v počtu spinů. Takže když odehraju jeden spin, je má šance cca oněch 50% na výhru - čím menší vzorek spinů, tím menší "projevování průměru" . Ale při narůstajícím počtu spinů se právě začne projevovat, že kasino na každém vsazeném spinu (v průměru) získává právě onu HE. http://www.icasina.com/clanky/detail/online-casino/135-tis-dolaru-na-cervenou/ - hezký příklad krátkodobého hlediska :)

 • 11. 12. 2011 od
  anonym

  Výhrát se dá..hraji elektronickou ruletu kazdej den..akorat se to nesmí moc hrotit a to že padne 8krát stejná barva se mi uz stalo mockrát

 • 11. 12. 2011 od
  anonym

  Martingale se dá i upravit. Ne jen házet na barvy. Stačí protáčet bez sazky a potom teprve házet.

 • 11. 12. 2011 od
  Mirek

  Něco na tom je,ze začátku fungoval princip sázení na barvu při prohře zdvojnásobit sázku ale vemte si kolik nasadíte při opakovámí cyklu 10x zdvojnásobit sázku na jednu barvu a máte konec,věřte že to přijde a nakonec stejně prohrajete.

 • 11. 12. 2011 od
  Alby

  s cim a proc? jinak se k tomu asi nema autor moc jak vyjadrit.

 • 11. 12. 2011 od
  anonym

  Se vším bych v tomto článku nesouhlasil.

 • 11. 12. 2011 od
  anonym

  Aj mňa by to zaujímalo. Však ak v krátkodobom hľadisku vyhrám, ruleta nemá pamäť, a nabudúce nemusím zákonite prehrať. Proste stačí len "zbierať" tie krátkodobé výhry, resp. aby tých výhier bolo o niečo viac, ako prehier.

 • 10. 12. 2011 od
  Honzaczech

  Zdravím, nějak nechápu jak myslíte, že z krátkodobého hlediska se na kasinu dá vydělat ale z dlouhodobého hlediska ne. Můžete to vysvětlit pro méně chápavý jako jsem já?

Newsletter - buďte v obraze!

Odebírejte náš pravidelný e-mailový zpravodaj o exkluzivních bonusech, nových flash hrách či učinných strategiích.

Nabízené promo akce
image
500,-- casino bonus bez vkladu Vstupní bonus: 5000 Kč

Navštivte Synottip casino a získejte uvítací bonus jen za registraci. Všichni noví hráči dostanou v průběhu registrace celkem 3 bonusy bez vkladu o celkové hodnotě 500,--. Lepší nabídku v žádném jiném casinu nedostanete.

Chci získat tento bez-depositní bonus
image
5000 Kč pro nové hráče u Chance Vegas Vstupní bonus: 5000 Kč

Využijte možnost a odneste si jako nový hráč až 5000 Kč k prvnímu vkladu.

Chci získat tento bez-depositní bonus
Více promo akcí »
© 2018 iCasina Ventures Ltd. | Účast na hazardní hře může být škodlivá | 18+
Mapa webu | Odkazy | Podmínky užití | Kontakt